Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Grupa Redan w styczniu zwiększyła sprzedaż rdr o 1 proc.dlahandlu.pl - 6 lutego 2019 10:03


Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Redan w styczniu 2019 r. wyniosła ok. 39 mln co oznacza wzrost o 1 proc. w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie 2018 roku. Sprzedaż grupy obciążyło pogorszenie przychodów segmentu dyskontowego.

Powierzchnia całej sieci sprzedaży grupy Redan na koniec stycznia 2019 wyniosła 139,3 tys. m2, co oznacza spadek o  proc. w odniesieniu do stycznia 2018.

Na rynku modowym sprzedaż towarów w styczniu 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł i była wyższa o 14 proc. niż w styczniu poprzedniego roku. Natomiast przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w styczniu 2019 wyniosły 3 mln zł co oznacza spadek o 1 proc. w stosunku do stycznia 2018 roku. 

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec stycznia 2019 wyniosła 37 tys. m2, tj. była na poziomie o 1 proc. wyższym niż w tym samym momencie 2018 r.

Spadek sprzedaży nastąpił w segmencie dyskontowym. Przychody ze sprzedaży towarów w styczniu 2019 r. wyniosły w tym segmencie 22 mln zł, o 8 proc. mniej niż w styczniu roku poprzedniego. 

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w styczniu 2019 wyniosły ok. 0,6 mln zł co oznacza spadek o 11 proc. w stosunku do stycznia 2018 roku. 

Sieć TXM na koniec stycznia składała się z 383 sklepów własnych o łącznej powierzchni 102,3 tys. m2, która była o 3,4 proc. mniejsza niż na koniec stycznia 2018.