Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dino bierze 150 mln zł kredytu na rozwój sklepów i logistykidlahandlu.pl - 11 lutego 2019 12:27


Zarząd Dino Polska podał, że 11 stycznia zawarł dwie umowy o kredyt inwestycyjny z bankiem PKO BP. Pierwszy z nich opiewa na kwotę 80 mln zł, a drugi 70 mln zł.

Łączna wartość kredytów to 150 mln zł. Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego.

Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 11 lutego 2019 r. do 11 sierpnia 2026 r.
Oprocentowanie Kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę PKO BP SA.

Przypomnijmy, że Grupa Dino planuje przekroczyć liczbę 1 200 otwartych sklepów do końca 2020 roku i ocenia, że potencjał rynku polskiego pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2 700 sklepów Grupy Dino.

Na koniec 2018 r. Dino liczyło 977 placówek. W 2019 r. firma chce kontynuować strategię rozwoju organicznego.

Sklepy Dino oferują klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (tzw. SKU), w tym w większości produkty pod znanymi markami oraz produkty świeże.

Sieć logistyczna Grupy Dino oparta jest na czterech centrach dystrybucyjnych: w Krotoszynie, Jastrowiu, Piotrkowie Trybunalskim i Rzeszotarach.

Na koniec 2018 roku Grupa Dino zatrudniała 16,5 tys. osób.

Od kwietnia 2017 roku spółka jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.