Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Prezes Gino Rossi sprzedaje akcje spółkidlahandlu.pl - 18 lutego 2019 15:09


Zarząd Gino Rossi S.A. poinformował, że 18 lutego br. wpłynęło do spółki zawiadomienie od  Tomasza Malickiego, prezesa zarządu spółki o zbyciu akcji Gino Rossi o wartości 136 335,65 zł.

Tomasz Malicki sprzedał 247 883 akcji za 0,55 zł każda.

Przypomnijmy: CCC otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Gino Rossi. 

Grupa CCC ogłosiła w grudniu 2018 r. wezwanie na 100 proc. akcji Gino Rossi po 0,55 zł za sztukę. Ogłoszone wezwanie było warunkowane m.in. nabyciem przez CCC w wyniku wezwania akcji stanowiących co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów, podpisaniem umowy zawierającej plan restrukturyzacji obejmujący redukcję o 50 proc. wartości zobowiązań handlowych (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) przez wierzycieli posiadających wierzytelności o wartości co najmniej 100 tys. zł oraz zgodą UOKiK.

Jeśli w wyniku wezwania CCC będzie posiadać nie mniej niż 90 proc. akcji Gino Rossi zamierza podjąć działania ukierunkowane na docelowe zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie ich z obrotu na GPW.