Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

CCC pożycza Gino Rossi 20 mln złdlahandlu.pl - 19 lutego 2019 17:57


19 lutego 2019 roku spółka Gino Rossi S.A. zawarła umowę pożyczki z podmiotem CCC S.A.na kwotę 20 mln zł.

Umowa pożyczki została zawarta w celu uregulowania zaległych zobowiązań oraz podtrzymania bieżącej działalności spółki z terminem spłaty na dzień 15 kwietnia 2019 roku.

Przypomnijmy: CCC otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Gino Rossi.