Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

SAP: Detaliści wkraczają w nowy etap digitalizacjidlahandlu.pl - 13 marca 2019 09:54


Ddetaliści nadający ton swojej branży koncentrują się obecnie na budowaniu jak najlepszych doświadczeń dla swoich klientów i wykorzystują do tego różne rozwiązania. Digitalizują łańcuchy dostaw oraz wprowadzają inteligentne technologie do swoich sklepów stacjonarnych oraz internetowych. Liderzy nie chcą poprzestawać na dotychczasowych działaniach, inwestując w kolejne cyfrowe narzędzia zwiększające zaangażowanie konsumentów - wynika z badania SAP i Forrester Consulting.

Badacze SAP i Forrester Consulting podzielili firmy badanych menedżerów retail z 9 krajów na dwie grupy: deklarujące się jako innowacyjne oraz pozostałe. Według badań 81% respondentów z firm innowacyjnych rozpoczęło lub zakończyło już proces transformacji cyfrowej. W przypadku pozostałych firm było to 55%.

Detaliści, którzy chcą lepiej zrozumieć swoich klientów, dostawców oraz partnerów i nawiązać z nimi głębsze relacje, mogą wykorzystać do tego infrastrukturę chmurową. Badani retailerzy postrzegają chmurę jako kluczowy czynnik umożliwiający im realizację ich cyfrowych priorytetów. Są skłonni inwestować więcej w tę technologię w celu wsparcia procesów biznesowych, takich jak logistyka, badania i rozwój, jak również handel i sprzedaż.

Badani za najbardziej przyszłościowe technologie w kontekście rozwoju cyfrowej sprzedaży uważają Internet Rzeczy (88% wskazań), analitykę w czasie rzeczywistym (86%) oraz uczenie maszynowe (84%). Aż 92% uważa, że wprowadzenie tych procesów do chmury miałoby pozytywny wpływ na zdolność do cyfrowej transformacji całego ekosystemu firmy.