Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kaufland szuka prezesahandelsblatt.com - 18 marca 2019 10:24


Patrick Kaudewitz z powodów osobistych zrezygnował ze stanowiska prezesa Kauflandu. Nagłe odejście prezesa zaskoczyło rynek, jak i samą sieć.

55-letni Kaudewitz pracował przez 26 lat na różnych stanowiskach kierowniczych w Grupie Schwarz. Przed dołączeniem do Kauflandu był członkiem zarządu Lidla.

Nie wskazano jeszcze jego następcy.