Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GIS: ważna właściwa uprawa, zbiór, magazynowanie i transport owoców oraz warzywPAP - 19 marca 2019 16:49


Właściwa uprawa, zbiór, magazynowanie oraz transport owoców i warzyw są ważne, pozwalają unikać zagrożeń mikrobiologicznych – podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny i przypomina, jakie obowiązki spoczywają m.in. na plantatorach.

W opublikowanej we wtorek informacji GIS podaje, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Produkty pierwotne pochodzenia roślinnego to owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane i zboża. Informację dla plantatorów i punktów skupu wydano - jak przekazano - w związku z rozpoczynającym się sezonem zbioru warzyw i owoców.

GIS akcentuje, że szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne, takie jak patogenne bakterie i wirusy, gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych.

Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów.

GIS przypomina, że podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują m.in. ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw oraz zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, bez możliwości przeciekań do wód gruntowych w pobliżu plantacji. Zasady te obejmują również stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów, wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów.

Sanepid podnosi też, że zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem. GIS podkreśla też, że bezwzględnie należy przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel czy żółtaczka.

GIS przypomina, że każdy pomiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, a także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy. Istotne jest zachowanie dokumentów, na podstawie których identyfikacja dostawców i odbiorców będzie możliwa. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców muszą zostać przekazane na żądanie właściwych władz. 

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mhr/