Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Polomarket konsoliduje spółki zależnedlahandlu.pl - 22 marca 2019 14:19


Do UOKiK wpłynął wniosek trzech zgłaszających, tj. Frapo-Dystrybucja sp. z o.o., Bresse Pol sp. z o.o. oraz Mirosława Podeszwika (współzałożyciela Polomarketu), którzy mają zamiar stworzyć podmiot konsolidujący działalność operacyjną zgłaszających i kontrolowanych przez nich przedsiębiorstw, prowadzoną obecnie w formie sklepów działających pod logo „POLOmarket”.

Zgłaszana koncentracja ma dokonać się poprzez połączenie kontrolowanych przez zgłaszających spółek prowadzących działalność operacyjną ze spółką Polskie Supermarkety sp. z o.o. nieprowadzącą działalności operacyjnej.

POLOmarket ma 280 sklepów. Sieć zatrudnia 6,5 tys. osób.

Przypomnijmy, w 2015 r. sieci Polomarket i Stokrotka miały połączyć siły w spółce Polskie Supermarkety. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku. Spółka Polskie Supermarkety jednak nadal działa, a jej prezesem jest Danuta Pawlak, która należała do rady nadzorczej Polomarketu.

Na początku marca redakcja dlahandlu.pl, pytała sieć Polomarket o spółkę Polskie Supermarkety. Spółka jest bardzo aktywna, zgłaszając do Urzędu Patentowego nowe znaki towarowe. Jedno z ostatnich zgłoszeń dotyczy znaku przedstawiającego koszyk zakupowy w barwach biało-czerwonych. Pytaliśmy sieć czy są to przygotowania do powstania nowej sieci i czym teraz zajmuje się spółka Polskie Supemarkety, która ma powiązania z Polomarketem. Nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi na pytanie.

Bresse Pol jest udziałowcem POLOmarket sp. z o.o. Spółka prowadzi sklepy z szyldem Polomarket.

Frapo - Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie działa na rynku nieruchomości od 2010r. i została wyodrębniona z grupy POLOmarket w celu realizacji inwestycji oraz zarządzania budynkami.