Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółka zależna Sfinksa chce rozwijać koncept Meta Seta Galaretadlahandlu.pl - 27 marca 2019 10:18


Zarząd Sfinks Polska S.A. poinformował o zawarciu 26 marca br. przez swoje spółki zależne: SPV.REST1 Sp. z o.o. oraz Shanghai Express Sp. z o.o. listu intencyjnego z Cafe Contact Sp. z .o.o.  oraz Inwento 2 Sp. z o.o., odnoszącego się do propozycji aktualizacji koncepcji rozwoju marek META SETA GALARETA, META DISCO oraz FUNKY JIM - podała spółka w komunikacie.

Na podstawie listu intencyjnego SPV wyraziła wolę rozwiązania zawartych przez nią dotychczas umów o współpracy i umów licencyjnych dotyczących powyższych marek, a SHANGHAI oraz Cafe Contact uzgodniły w nim wstępne warunki transakcji dotyczącej marek „META SETA GALARETA” i „META DISCO” obejmującej: przeniesienie przez CAFE CONTACT na SHANGHAI praw własności intelektualnej związanych z konceptami, zbycie przez CAFE CONTACT na rzecz SHANGHAI środków trwałych i wyposażenia z trzech lokalizacji w których prowadzone są obecnie koncepty oraz przeniesienie na SHANGHAI praw do umów najmu tych lokali, za cenę 500 tys. zł. Strony zadeklarowały zawarcie transakcji w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Sfinks zaznacza przy tym, iż list intencyjny nie zobowiązuje żadnej z jego stron do zawarcia transakcji.

W związku z zawarciem listu intencyjnego SHANGHAI zwrócił się do Sfinksa, jako jego jedynego udziałowca, z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie przez transakcji na powyższych warunkach oraz poinformował o zamiarze nawiązania współpracy z członkiem zarządu Cafe Contact w celu rozwoju sieci META SETA GALARETA i META DISCO. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.