Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Capital Partners: Udziały Piotra i Pawła warte 15,5 mln zł a Bać-Polu...0 złdlahandlu.pl - 8 kwietnia 2019 11:30


Capital Partners jest zaangażowany w dwie spółki handlowe, które są obecnie w restrukturyzacji. Z najnowszych informacji wynika, że CP ma 828 500 akcji Bać-Polu o wartości 0 zł oraz 2 354 472 akcji w spółce Grupa Piotr i Paweł o wartości 15,5 mln zł.

2 kwietnia Capital Partners otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. - Na dzień 29.03.2019 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 299,02 zł. Na dzień 31.12.2018 r.​ wartość ta wynosiła 378,51 zł. Spółka posiada 111.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ - podała firma.

Przy okazji publikacji komunikatu firma przekazała dodatkową informację o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ. Czytamy w niej, że fundusz posiada m.in. 1 828 500 akcji spółki Bać-Pol (obecnie w restrukturyzacji) o wartości 0 zł oraz 2 354 472 akcji w spółce Grupa Piotr i Paweł (również w restrukturyzacji) o wartości 15 551 tys. zł (39,27% udziału w aktywach).

Przypomnijmy, że Capital Partners zanotował dużą stratę za 2018 r. w wysokości prawie 12 mln zł. W marcu fundusz podał, że ciągu najbliższych miesięcy będziemy znali odpowiedź czy Piotr i Paweł znalazł inwestora. W przypadku spółki Bać-Pol inwestor nie jest zaangażowany w restrukturyzację firmy.

- Podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu w ten projekt (Piotr i Paweł - red.) mając świadomość wielu ryzyk, z których część się zmaterializowała. Jest to złożona, pracochłonna i wymagająca współpracy wielu stron transakcja. Pomimo niezrealizowania w zakładanym czasie scenariusza podstawowego, który przewidywał, że nasza inwestycja umożliwi dokończenie rozpoczętego przez Santander Bank Polska S.A. procesu pozyskiwania inwestora strategicznego dla Grupy Piotr i Paweł, w ramach trwającego postępowania sanacyjnego, dokładamy wszelkich starań, żeby pozyskać inwestora. Spodziewam się, że w ciągu kliku najbliższych miesięcy będziemy mieli jednoznaczne odpowiedzi dotyczące tej inwestycji - pisał w liście do akcjonariuszy Paweł Bala, prezes zarządu Capital Partners.

 22 lutego 2018 roku TFI Capital Partners przejął 100 proc. udziałów w sieci Piotr i Paweł.

Certyfikaty inwestycyjne są to papiery wartościowe, emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Certyfikat jest potwierdzeniem uczestnictwa w danym funduszu. Zasady notowania certyfikatów nie różnią się od akcji i są wyceniane na sesjach giełdowych. Wartość certyfikatu można określić na dwa sposoby:
- fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, siedem dni przed rozpoczęciem zbywania certyfikatów kolejnej emisji albo w dniu wykupywania certyfikatów.
- w przypadku, gdy fundusz inwestycyjny ma certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na giełdzie - sam rynek określa taką wartość.