Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

350 dzieci pracowników Lidla w siedzibie firmyLinkedin Lidl - 30 kwietnia 2019 13:14


W związku ze strajkiem nauczycieli centrala sieci Lidl zorganizowała dla dzieci swoich pracowników dni otwarte. Łącznie przez wszystkie dni protestu firmę odwiedziło przeszło 350 dzieci.

Dzieci mogły korzystać z szeregu zajęć, jakie przygotowała dla nich firma m.in. szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, malowanie twarzy, skręcanie balonów, konkurs plastyczny z nagrodami „Co to znaczy być EKO”. Dzieci miały także okazję wybierać nowe opakowania dla parówek marki własnej „Piratek”.

W czasie strajku OPZZ zwrócił się do pracodawców z apelem o pomoc pracownikom w zapewnieniu opieki nad dziećmi. Związek zaproponował, aby rodzice mogli przychodzić do pracy z dziećmi w dniach, w których nauczyciele będą strajkować.