Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Mex Polska chce przeznaczyć na dywidendę ponad 1,45 mln zł zyskudlahandlu.pl - 7 maja 2019 09:36


Zarząd Mex Polska S.A. 6 maja br. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 - podano w komunikacie.

Zarząd spółki w oparciu o politykę dywidendy przyjętą w „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019", zawnioskował do rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia odnośnie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 w ten sposób, aby zysk netto w łącznej kwocie 1 465 615,36 zł, wypracowany przez spółkę w 2018 roku, podzielić w następujący sposób: kwotę 1 456 432,84 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, , tj. 0,19 zł na jedną akcję objętą dywidendą, co przy kursie akcji na dzień podjęcia niniejszej uchwały daje 5% stopy dywidendy; kwotę 9 182,52 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Zarząd spółki proponuje ustalenie dnia 12 wrześnie 2019 r., jako dnia dywidendy oraz dnia 27 września 2019 r., jako dnia wypłaty dywidendy.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 podejmie ZWZ spółki.

Czytaj także: DA SII: Szansą szybkiego rozwoju Mex Polska jest franczyza