Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zarządca Piotra i Pawła: Nowy inwestor nie wpłynie na procedury wobec wierzycielidlahandlu.pl - 10 maja 2019 12:40


Informacja o nowym inwestorze w Piotrze i Pawle wzbudziła wzmożone zainteresowanie wierzycieli w zakresie wpływu tych działań na zaspokojenie wierzytelności objętych układem. - Planowane nabycie udziałów nie będzie wiązało ze spłatą wierzytelności układowych z pominięciem procedury przewidzianej w postępowaniach sanacyjnych. Natomiast zaangażowanie inwestora przyczyni się do rozwiązania problemów płynnościowych, z którymi spółki mierzą się od początku restrukturyzacji - podał zarządca spółki Piotr i Paweł.

- Z uwagi na komunikat przekazany przez Zarząd Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. oraz opublikowany w mediach dotyczący podjęcia działań zmierzających do nabycia udziałów przez Spar Group Ltd. w Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji, oraz wiążącym się z tym wzmożonym zainteresowaniem wierzycieli w zakresie wpływu powyższych działań na zaspokojenie wierzytelności objętych układem, zarządca pragnie poinformować, iż planowane działania nie mają bezpośredniego wpływu na bieg procedury postępowań sanacyjnych prowadzonych wobec spółek z grupy kapitałowej Piotr i Paweł. W szczególności wskazać należy, iż wierzytelności objęte układem będą mogły być zaspokojone dopiero na warunkach układów, które zostaną przyjęte przez wierzycieli w tych postępowaniach. Planowane nabycie udziałów nie będzie się zatem wiązało ze spłatą wierzytelności układowych z pominięciem procedury przewidzianej w postępowaniach sanacyjnych. Natomiast zaangażowanie inwestora przyczyni się do rozwiązania problemów płynnościowych, z którymi spółki mierzą się od początku restrukturyzacji. Zdaniem zarządcy pozwoli to na stabilne dokończenie działań sanacyjnych oraz na doprowadzenie do głosowania nad układami - czytamy w komunikacie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Przypomnijmy, że 26 kwietnia SPAR Group Ltd potwierdził zamiar inwestycji w sieć detaliczną Piotr i Paweł w Polsce. Inwestycja wymagać będzie uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). - Wstępna umowa między stronami zostanie podpisana w ciągu najbliższych tygodni, po czym zostanie złożony stosowny wniosek do UOKiK - podała wtedy spółka.

Na razie firma nie zgłosiła wniosku do UOKiK.

Spar Group Ltd jest notowana na giełdzie w Johannesburgu. W latach 60-tych XX wieku została master franczyzobiorcą Spara na rynek RPA. Obecnie Spar Group Ltd działa również w innych krajach afrykańskich, w tym w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii i Szwajcarii.

Sieć Piotr i Paweł prowadzi działalność w 70 placówkach oraz w sklepie e-piotripawel.pl.