Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Katowicki sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń SPAR Polska wobec SPAR Internationaldlahandlu.pl - 15 maja 2019 15:11


Sąd w Katowicach w postępowaniu zabezpieczającym wyraził zdanie, że wypowiedzenie przez SPAR INTERNATIONAL głównej umowy licencyjnej zawartej ze spółką SPAR POLSKA było sprzeczne z prawem.

Spar Polska przesłał do naszej redakcji oświadczenie, w którym pisze, że sąd w Katowicach w postępowaniu zabezpieczającym uznał, że wypowiedzenie przez SPAR INTERNATIONAL głównej umowy licencyjnej zawartej ze spółką SPAR POLSKA było sprzeczne z prawem.

Od wyżej wymienionego postanowienia drugiej stronie przysługuje zażalenia. SPAR Polska ma 14 dni na złożenie do sądu głównego pozwu w tej sprawie, bowiem postępowanie zabezpieczające nie rozstrzyga istoty sprawy.

- 14 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uznał racje SPAR POLSKA w sporze ze SPAR INTERNATIONAL i SPAR GROUP (RPA), że przedstawione przez SPAR POLSKA dowody uprawdopodabniają fakt popełnienia przez SPAR INTERNATIONAL oraz SPAR GROUP czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz że wypowiedzenie przez SPAR INTERNATIONAL głównej umowy licencyjnej ze SPAR POLSKA było sprzeczne z prawem - czytamy w oświadczeniu.

Sąd w postępowaniu zabezpieczającym zobowiązał SPAR INTERNATIONAL i SPAR GROUP do zaniechania kontaktów (także przy pomocy innych osób) z podmiotami prowadzącymi w Polsce sklepy pod nazwami SPAR, EUROSPAR, SPAR Express i INTERSPAR (tj. franczyzobiorcami SPAR POLSKA). Ponadto, Sąd zobowiązał SPAR INTERNATIONAL i SPAR GROUP do zaniechania nakłaniania innych osób lub udzielania takim osobom pomocy w nawiązywaniu lub utrzymywaniu kontaktów z franczyzobiorcami SPAR POLSKA, dotyczących prowadzenia działalności w Polsce w ramach sieci SPAR. Za naruszenie powyższych zobowiązań Sąd zagroził nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej do 1.000.000 zł.

Przypomnijmy, że 9 maja Spar International potwierdził, że ​​po rozwiązaniu poprzedniej umowy licencyjnej w lutym 2019 r. ze spółka Spar Polska i przeglądzie wniosków od potencjalnych partnerów, zarząd Spar International przyznał licencję na markę Spar w Polsce firmie Spar Group Ltd. z RPA.