Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pożar wpłynął na kwartalne wyniki Organic Farma Zdrowiadlahandlu.pl - 15 maja 2019 18:35


W I kwartale 2019 roku sprzedaż Grupy wyniosła 24,9 mln zł, o 2 mln zł mniej niż w roku ubiegłym (7,5 proc. spadku). Strata Grupy wyniosła ponad 6,5 mln zł. Sprzedaż spółki Organic Farma Zdrowia wyniosła 15,6 mln zł, co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do sprzedaży zeszłorocznej. Strata netto ukształtowała się na poziomie 834 tys. zł. Spółka dystrybucyjna Eko-Wital odnotowała 14 proc. spadek sprzedaży.

- 31 stycznia br., w wyniku pożaru, całkowitemu zniszczeniu uległ magazyn i biura Grupy. Nie ucierpiał żaden pracownik, natomiast utracono 100% towarów i środków trwałych znajdujących się w tej lokalizacji. Straty oszacowano na 6 mln zł. Niższa sprzedaż (spowodowana pożarem) oraz bezpośrednie straty pożarowe, w oczywisty sposób przełożyły się na ujemne wyniki obu spółek i skonsolidowane wyniki Grupy w I kwartale. Wyniki, w dużej części, zrównoważą się jednak najdalej w III kwartale, po uzyskaniu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych. To, że Grupa, a szczególnie spółka dystrybucyjna Eko-Wital skutecznie i błyskawicznie odbudowuje swoją sprzedaż sprzed styczniowego pożaru, pokazują wyniki kwietnia, w którym spółka Eko-Wital zanotowała 6,3% wzrostu, Grupa 16% wzrostu, spółka Organic Farma Zdrowia aż 29% wzrostu. Sprzedaż Grupy wyniosła blisko 9 mln zł - napisał w liście do akcjonariuszy prezes OFZ, Sławomir Chłoń.

- Pożar i jego konsekwencje miały oczywisty i decydujący wpływ na wyniki zarówno spółki zależnej Eko-Wital, jak i dominującej Organic Farma Zdrowia S.A.. Błyskawiczne działania zarządów i wszystkich pracowników obu spółek w celu przywrócenia płynnej działalności operacyjnej zakończyły się sukcesem; spółka Eko-Wital osiągnęła blisko 3,5 mln zł sprzedaży w miesiącu lutym (bezpośrednio po pożarze) oraz w marcu sprzedaż tylko 13% niższą niż w ubiegłym roku. 10-12 maja br., decyzją zarządu grupy obie spółki przeniosły się do nowoczesnego centrum logistycznego przy ulicy Staniewickiej 5 w Warszawie. Nowy magazyn ma powierzchnię 3200 mkw. i aż 10 m wysokości, jest zatem znacząco większy od poprzedniego (70% większa kubatura), posiada znacznie większe pomieszczenia chłodnicze z trzema strefami temperatur i 700 mkw. biura. Nowa lokalizacja daje Grupie bardzo dobre warunki dla dalszego rozwoju na najbliższe lata - czytamy w liście.

Organic Farma Zdrowia to sieć 34 samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. OFZ prowadzi także sklep on-line.