Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Natura&Co kupuje AVON: Powstaje globalna grupa kosmetycznadlahandlu.pl - 24 maja 2019 12:41


Przedstawiciele Natura &Co ogłosili nabycie spółki AVON Products Inc. Transakcja obejmuje całość udziałów. W efekcie powstaje czwarta co do wielkości grupa skoncentrowana na produktach kosmetycznych, wzmacniająca swoją pozycję w sektorze beauty.

Połączenie obu organizacji ma na celu utworzenie najlepszej w swojej klasie wielokanałowej grupy produkcyjno-dystrybucyjnej, dysponującej licznymi markami kosmetycznymi, której przedstawiciele utrzymują codzienny bezpośredni kontakt z klientami. Grupa ma szansę zdobyć pozycję lidera zarówno dzięki współpracy z ponad 6,3 mln ambasadorek oraz przedstawicielami Natura, jak również dzięki globalnej obecności w 3200 sklepach i rozszerzonej dostępności zakupowej w internecie. Oczekiwany łączny roczny przychód brutto ma wynieść ponad 10 mld USD. Stałe zatrudnienie będzie oscylować na poziomie 40 000 osób, a grupa będzie obecna w 100 krajach.

Połączenie dwóch marek pozwoli dotrzeć do ponad 200 mln konsumentów na całym świecie z produktami beauty. Uwzględnienie oferty AVON w portfolio sieci Natura, które obejmuje marki takie jak The Body Shop i Aesop, pozwoli Natura &Co ulepszyć obsługę konsumentów o różnych profilach, udoskonalić kanały dystrybucyjne, a także zapewni ekspansję na nowe obszary geograficzne.

Według prognoz Natura &Co, połączenie obu organizacji zaowocuje synergią o szacowanej wartości
na ok. 150-250 mln USD rocznie. Część środków zostanie reinwestowana w celu dalszego zwiększenia możliwości w zakresie sprzedaży internetowej i bezpośredniej, jak również wsparcia inicjatyw badawczo-rozwojowych powiązanych z poszczególnymi markami. Planowane jest również dalsze zwiększanie zasięgu geograficznego grupy.

– Po przejęciu spółek Aesop w 2013 roku i The Body Shop cztery lata później, Natura
&Co podejmuje kolejne wspaniałe i ważne wyzwanie – akcentuje Roberto Marques, Executive Chairman Natura &Co. – Tworzymy grupę o charakterze globalnym, o wielokanałowej sprzedaży, skupioną na swoich celach. Razem wzmocnimy nasze rosnące możliwości sprzedaży online, sieć społecznościową zespołów i przedstawicieli handlowych. Wykorzystamy dostępność kultowych i wyróżniających się marek w sklepach na całym świecie. Codzienne będziemy kontaktować się z milionami konsumentów o różnych profilach i wpływać na ich decyzje zakupowe. 

– Transakcja potwierdza nasze wysiłki na rzecz strategii „Open Up Avon”. Wierzymy, że pozwoli nam to znacznie przyspieszyć jej realizację i dalej rozwijać się w kanale sprzedaży online. W ciągu ostatniego roku rozpoczęliśmy transformację mającą na celu wzmocnienie konkurencyjności AVON poprzez odnowienie naszego podejścia do klientek, uproszczenie działań oraz modernizację i cyfryzację marki. Wraz z siecią Natura będziemy mieli szerszy dostęp do innowacji portfela produktów, sprawniejszą sprzedaż przez Internet, lepszą platformę cyfrową oraz udoskonalone bazy danych i narzędzia dla naszych ambasadorów. W efekcie uda się nam wzmocnić wzrost spółki i zwiększyć jej wartość z perspektywy udziałowców. Ponadto przy wsparciu ze strony sieci Natura będziemy nadal inwestować w najnowocześniejsze technologie w celu zwiększenia możliwości cyfrowych i produktywności zespołów sprzedażowych. Niezmiennie pozostajemy zaangażowani w zapewnienie im jak najlepszych doświadczeń i jak najwyższych przychodów– podkreślił Jan Zijderveld, CEO Avon.

W ramach transakcji powstaje nowa brazylijska spółka holdingowa Natura Holding S.A. W oparciu o stały współczynnik wymiany 0,3 akcji Natura Holding za każdą akcję AVON akcjonariusze Natura &Co staną się posiadaczami około 76% akcji połączonych spółek, natomiast akcjonariusze AVON będą posiadali około 24% akcji zwykłych. W oparciu o niezakłócony kurs zamknięcia (tzw. undisturbed closing price) sieci Natura w dniu 21 marca 2019 roku, jeden dzień przed publikowaniem przez sieć Natura istotnego komunikatu potwierdzającego negocjacje pomiędzy AVON a Natura, transakcja stanowi 28-proc. premię dla akcjonariuszy AVON i zakłada osiągnięcie w 2018 roku wielokrotności EBITDA na poziomie 9,5 lub 5,6, przy założeniu pełnego wpływu oczekiwanych synergii sieci Natura. Na podstawie cen zamknięcia z dnia 21 maja 2019 roku wartość przedsiębiorstwa AVON w momencie transakcji wyceniana jest na 3,7 mld USD, a wartość przedsiębiorstwa dla połączonej grupy wyniosłaby około 11 mld USD. Po zamknięciu transakcji akcje Natura Holding S.A. będą notowane na giełdzie B3  z 55-proc. udziałem w obrocie publicznym, natomiast kwity depozytowe ADR będą notowane na NYSE. Akcjonariusze AVON będą mieli możliwość otrzymania ADR będących w obrocie na NYSE lub akcji notowanych na B3.

Po zamknięciu zarząd połączonej spółki będzie się składał z 13 osób – trzy z nich zostaną wyznaczone przez AVON. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniu zarówno przez udziałowców Natura &Co i AVON, jak i organy antymonopolowe w Brazylii i niektórych innych jurysdykcjach. Zamknięcie ma nastąpić na początku 2020 r.

UBS Investment Bank i Morgan Stanley działały jako doradcy finansowi Natura &Co., Goldman Sachs jako doradca finansowy AVON, a PJT Partners jako doradca finansowy członków Zarządu AVON.