Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przejęcie BillBird przez ePłatności w II etapie postępowania przed UOKiKdlahandlu.pl - 3 czerwca 2019 10:41


UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności kontroli nad BillBird. W tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji.

Transakcja została zgłoszona do UOKiK na początku lutego 2019 r. Jej uczestnicy oferują doładowania do telefonów komórkowych (tzw. pre-paid), doładowania do energetycznych liczników przedpłaconych oraz obsługują różnego rodzaju transakcje płatnicze.

Analiza wniosku wykazała, że łączne udziały uczestników koncentracji na jednym z rynków przekraczają próg 40 proc. Może to oznaczać powstanie pozycji dominującej oraz istotnego ograniczenia konkurencji, dlatego w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia.

Przypomnijmy, w grudniu 2018 roku Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie e-Płatności kupił od Eurocash 100 proc. akcji spółki PayUp Polska. Cena sprzedaży została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie zależności od osiągnięcia przez PayUp Polska S.A. uzgodnionych parametrów finansowych.

Wcześniej, pod koniec listopada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał decyzję o wyrażeniu zgody na nabycie przez Polskie ePłatności akcji PayUp.