Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Galeria nad Potokiem zmienia właścicieladlahandlu.pl - 6 czerwca 2019 10:32


Spółka zależna Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. podpisała z Europrojekt Delta Saller Polbau umowę sprzedaży „Galerii nad Potokiem” w Radomiu. Wartość transakcji wyniosła ponad 24,6 mln zł netto.

Cena sprzedaży nieruchomości została ustalona na kwotę 24 637 090 zł netto powiększoną o należny podatek VAT, która zostanie uiszczona spółce na konto bankowe w terminie do dwóch dni od daty zawarcia umowy.

Galeria nad Potokiem została oddana do użytkowania wiosną minionego roku. Obiekt oferuje łącznie 5,180 m2 powierzchni handlowej i obecnie jest niemal w całości skomercjalizowany.  Galeria liczy dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się sklepy popularnych sieci. Pierwsze piętro zostało przeznaczone na klub fitness. Dla klientów przygotowano jednocześnie 116 miejsc parkingowych. Wśród najemców są: Drogeria Hebe, KIK Textil, Media Expert, Pepco oraz Just Gym i Hop Gym for Kids.