Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Bank wypowiedział ZM Henryk Kania umowy kredytowe. Spółka ma 7 dni na spłatę 95 mln złdlahandlu.pl - 7 czerwca 2019 09:07


Bank Handlowy wypowiedział Zakładom Mięsnym Henryk Kania umowy kredytowe.

Przyczyną wypowiedzenia umów jest utrata w ocenie banku zdolności kredytowej przez ZM Kania i zagrożenie upadłością. Spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonych kredytów wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank.

Według wyliczeń banku, na dzień 6 czerwca, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu jednej z umów wynosi 90,37 mln zł, a z innej 4,8 mln zł.

Dwa dni temu umowę faktoringu odwrotnego wypowiedział Zakładom  Alior Bank i w ciągu 7 dni roboczych oczekuje spłaty z tego tytułu 88,4 mln zł.

Zadłużenie firmy wobec Banku Handlowego, Alior Banku i Santander Banku wynosi łącznie 362 mln zł.