Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

TXM wciąż dołuje. Spółka może zamknąć 80 nierentownych sklepów z puli 348dlahandlu.pl - 10 czerwca 2019 09:41


Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM za maj 2019 r. wyniosła ok. 21 mln zł, co oznacza spadek o 33 proc. rdr. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 107 mln zł, tj o 22 proc. mniej niż w roku poprzednim.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w maju 2019 roku wyniosły ok. 0,4 mln zł, co oznacza spadek o 29 proc. w stosunku do maja 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 2,6 mln zł i była o 15 proc. niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

TXM S.A w restrukturyzacji zaprezentowała również główne założenia programu restrukturyzacyjnego. Strategia zakłada wyeliminowanie wszelkich operacji, które powodują wypływ gotówki ze spółki. Do tego obszaru zaliczają się zamknięcie nierentownych sklepów w Polsce, zakończenie działalności na rynkach zagranicznych oraz dalsza optymalizacja kosztów działalności. Z drugiej zaś strony sukces może przynieść jedynie taki plan restrukturyzacji, który obejmie zmiany w ofercie asortymentowej i jej optymalne dostosowanie do potrzeb klientów, przygotowanie planów zakupu towarów opartych na realnych prognozach sprzedaży oraz optymalna alokacja towarów w sklepach sieci. 

TXM wytypował ok. 80 lokalizacji, które pozostają nierentowne i nie mają perspektyw na odzyskanie rentowności. Spółka podjęła również decyzję o wycofaniu się z zagranicznych rynków, czyli z Rumunii i Słowacji.
- Przyjrzeliśmy się dokładnie naszym lokalizacjom i ich potencjale rentowności. Poprzez zamknięcie nierentownych i nierokujących sklepów Spółka ograniczy ubytki gotówki, a z drugiej strony poprawi płynność finansową, dzięki efektowi uwolnienia kapitału obrotowego - mówi Bogusz Kruszyński, p.o. prezesa zarządu TXM.

Zaprezentowany zarys planu restrukturyzacyjnego zakłada również dostosowanie oferty sprzedawanych produktów, ukończenie realizacji strategii dla wybranych grup asortymentowych oraz optymalizację procesu zarządzania zapasami pomiędzy placówkami handlowymi.

Pod koniec maja bieżącego roku Spółka poinformowała o zawarciu aneksu do umowy z bankami finansującymi (PKO BP S.A. oraz ING S.A.) o utrzymaniu status quo spłaty zadłużenia. Aneks zagwarantował Spółce wydłużenie obowiązującej umowy oraz okresów kredytowania.

- Dzięki podpisaniu aneksu z bankami TXM zyskało niezbędny czas na przeprowadzenie restrukturyzacji. Bardzo nas cieszy, że banki postanowiły po raz kolejny okazać nam swoje zaufanie. Jako Zarząd jesteśmy przekonani o sukcesie wdrożenia i przeprowadzenia efektywnego programu restrukturyzacyjnego – podsumowuje Marcin Łużniak, wiceprezes zarządu TXM.
Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami spółka chce, aby propozycje układowe zagwarantowały pełne zaspokojenie wierzycieli w zakresie kwot głównych, częściowo w formie konwersji wierzytelności na akcje nowej emisji, a częściowo w postaci spłat.

Sieć TXM na koniec kwietnia składała się z 348 sklepów własnych o łącznej powierzchni 91,5 tys. mkw., która była o 13,1 proc. niższa niż na koniec maja 2018.