Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

IERiGŻ: W maju dynamika cen żywności na poziomie z kwietniaPAP - 11 czerwca 2019 13:27


W maju dynamika cen żywności będzie na poziomie z kwietnia - ocenia w raporcie analitycznym Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W kwietniu 2019 roku, w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyły się o 1,0 proc., w tym żywności o 1,2 proc., przy spadku cen napojów bezalkoholowych o 0,6 proc.

"Można przypuszczać, że w maju w Polsce miesięczna dynamika cen żywności będzie zbliżona do notowanej w miesiącu poprzednim. Należy się liczyć z dalszym wzrostem cen mięsa, zwłaszcza wieprzowego, z uwagi na obserwowany w kwietniu br. znaczący wzrost cen żywca wieprzowego (o 27,8 proc. w stosunku do marca br.)" - napisano.

"Niezależnie od czynników podażowych, wzrostowi cen żywności w Polsce w najbliższych miesiącach będzie sprzyjać wzrost popytu wewnętrznego kreowany przez utrzymującą się dobrą sytuację na rynku pracy, wzrost płac, waloryzację emerytur i dodatkowe wypłaty świadczeń pieniężnych dla emerytów" - dodano.