Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Firma leasingowa wypowiada umowę ZM Henryk Kaniadlahandlu.pl - 11 czerwca 2019 16:25


7 czerwca br. ZM Henryk Kania S.A. otrzymała od Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. oświadczenie o wypowiedzeniu ogólnych warunków leasingu operacyjnego pojazdów z dnia 21 sierpnia 2018 roku oraz ogólnych warunków świadczenia usług - podano w komunikacie.

Wypowiedzenie leasingu oraz usług skutkuje wypowiedzeniem odpowiednio wszystkich umów leasingu pojazdów oraz umów świadczenia usług zawartych na podstawie wyżej wymienionych ogólnych warunków. Wypowiedzenie odnosi skutek natychmiastowy.

W konsekwencji spółka ZM Henryk Kania zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu Alphabet pojazdów będących jej własnością, a z których korzysta oraz zapłaty w terminie do 19 czerwca 2019 r. łącznej kwoty 323.836,61 zł na rzecz Alphabet. Na kwotę tą składają się wymagalne raty leasingu oraz opłaty serwisowe, rata leasingu oraz opłata serwisowa za miesiąc, w którym następuje wypowiedzenie oraz odszkodowanie na podstawie warunków szczegółowych oraz ogólnych leasingu i warunków szczegółowych oraz ogólnych usług.

Spółka informuje, że podjęła rozmowy z Alphabet w celu renegocjacji części zadłużenia
i zachowania możliwości korzystania z części pojazdów należących do Alphabet, z których korzystała do tej pory.

Z kolei 6 czerwca br. ZM Kania otrzymały od Cargobull Finance Sp. z o.o. informację o wypowiedzeniu w dniu 4 czerwca przez Cargobull umów pożyczki zawartych pomiędzy Cargobull oraz HK Logistic sp. z o.o. 

Cargobull wezwał ZM Kania – jako gwaranta w/w umów pożyczki - do zapłaty należności Cargobull, w tym niespłaconego kapitału pożyczek, odsetek oraz kwot gwarancyjnych, zgodnie z przesłanym zestawieniem sporządzonym na dzień 4 czerwca 2019 r. Kwota do zapłaty przez spółkę wynosi łącznie 735.312,08 euro oraz 3.281,43 zł i powinna zostać uregulowana do dnia 11 czerwca 2019 roku.