Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: Wyższe ceny żywności w majuGUS - 14 czerwca 2019 10:39


Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2 proc. (przy wzroście cen towarów – o 0,6 proc. i spadku cen  usług – o 0,9 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,4 proc. (w tym usług – o 3,3 proc. i towarów – o 2,0 proc.).

W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 1,5%), które podwyższyły ten wskaźnik o 0,34 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,6%) oraz rekreacji i kultury (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,17 p. proc i 0,03 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 5,4%) i w zakresie mieszkania (o 1,5%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,23 p. proc. i 0,37 p. proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 2,6%) oraz odzieży i obuwia (o 1,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,10 p. proc.