Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Gino Rossi do końca roku ma czas na spłatę 44 mln złdlahandlu.pl - 14 czerwca 2019 12:28


Zarząd Gino Rossi S.A. 14 czerwca 2019 r. otrzymał zgodę CCC S.A. na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań w łącznej kwocie około 44 mln zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Gino Rossi poinformowało również, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC.