Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Jerzy Mazgaj na czele komitetu ds. wynagrodzeń VRGdlahandlu.pl - 14 czerwca 2019 13:16


Rada Nadzorcza VRG S.A. 14 czerwca br. powołała wewnętrzny Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W skład Komitetu powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej: Jerzy Mazgaj - przewodniczący Komitetu, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz - członek Komitetu, Jan Pilch - członek Komitetu.

Grupa VRG chce w 2019 roku osiągnąć ponad 1 mld zł przychodów, przy wzroście powierzchni handlowej o około 8 proc. rdr netto. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na rozwój mają wynieść około 25 mln zł. Spółka powstała wskutek połączenia Bytomia i Vistuli.