Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Tempo rozwoju parków handlowych w Polsce przyspieszyło w ostatnich dwóch latachdlahandlu.pl - 14 czerwca 2019 13:39


Z najnowszego raportu „European Retail Parks: What’s next”, opublikowanego przez firmę doradczą Cushman & Wakefield, wynika, że zasoby powierzchni w europejskich parkach handlowych wzrosły w 2018 roku o 2,2 proc. i wyniosły łącznie 50,1 mln m kw.

W związku z dojrzewaniem rynku parków handlowych obserwuje się zróżnicowanie trendów inwestycyjnych w Europie. W Europie Zachodniej najwięcej obiektów nadal powstaje w największych miastach charakteryzujących się dużym zasięgiem oddziaływania (catchment area) i intensywnym ruchem pieszym. Niektóre sieci handlowe budują jednak także własne nieduże parki handlowe, udostępniając powierzchnie innym markom i na inne cele.

W Europie Środkowo-Wschodniej deweloperzy coraz częściej realizują mniejsze inwestycje, wybierając - oprócz lokalizacji drugo- i trzeciorzędnych - mniejsze miasta i przedmieścia. W krajach takich jak Bułgaria warunki rynkowe ulegają zmianie, wskutek czego sieci handlowe są obecnie zainteresowane ekspansją w miastach drugo- i trzeciorzędnych. To stwarza szanse dla małych i średnich parków handlowych, oferujących łatwy dojazd, przystępne stawki czynszowe i atrakcyjny zestaw najemców.

Z raportu wynika również, że strategie lokalizacyjne najemców wielkopowierzchniowych w niektórych krajach ewoluują i coraz częściej uwzględniają mniejsze lokale na terenach podmiejskich, które umożliwiają łatwiejsze dotarcie do potencjalnych klientów. Jednocześnie transport publiczny zyskuje na znaczeniu w bardzo dużych miastach w porównaniu z transportem samochodowym, a niektórzy konsumenci zwracają coraz większą uwagę na wygodę dokonywania zakupów i bliskość obiektów handlowych.

Ubiegłoroczna podaż nowej powierzchni handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła 219 tys. m kw., co stanowi 17-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2017. Największymi rynkami parków handlowych są nadal Czechy, Rumunia i Polska, w których koncentruje się 66% całkowitych zasobów tego typu powierzchni w regionie. Z raportu wynika, że rośnie zainteresowanie inwestycjami w lokalne parki handlowe, obsługujące wyłącznie miasta, w których się znajdują, lub najbliższy region.

Największą aktywność deweloperską odnotowano w Rumunii, gdzie oddano do użytku 76 tys. m kw. nowej powierzchni w parkach handlowych. Pod względem wielkości jest to rynek porównywalny do czeskiego, ale z uwagi na dwukrotnie większą liczbę ludności wskaźnik nasycenia parkami handlowymi utrzymuje się na niższym poziomie.

Tempo rozwoju parków handlowych w Polsce przyspieszyło w ostatnich dwóch latach. W 2018 roku do użytku oddano ok. 74 tys. m kw. nowej powierzchni w obiektach tego formatu, które są coraz częściej pozycjonowane w sposób umożliwiający przyciągnięcie klientów – to wzrost o 21% w ujęciu rocznym. Rynek parków handlowych rozwija się dynamicznie także na Słowacji, między innymi dzięki popytowi ze strony konsumentów w mniejszych miastach i na przedmieściach, którzy poszukują obiektów oferujących większą wygodę dokonywania zakupów.

Małgorzata Dziubińska, Associate Director w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman & Wakefield, powiedziała: - Parki handlowe to dynamicznie rozwijający się format nieruchomości handlowych w Polsce. Udział tego sektora w ogólnej podaży w naszym kraju wynosi obecnie około 8-9%. Możemy jednak oczekiwać, że liczba ta będzie rosła z roku na rok. Dla porównania w krajach Europy Zachodniej udział parków handlowych średnio przekracza 20%. W Polsce w minionym roku wybudowano około 74.000 m kw. powierzchni w tym formacie, co stanowiło około 19% rocznej podaży nowoczesnej powierzchni handlowej, w 2019 ten udział wyniesie się już prawie 25%. Powstają głównie niewielkie obiekty o powierzchni poniżej 10.000 m kw. najczęściej na obrzeżach dużych aglomeracji i na rynkach o populacji poniżej 100.000 mieszkańców, czyli tam gdzie nasycenie powierzchnią handlową jest najniższe. 

W ubiegłym roku wybudowano w Europie 995 tys. mkw. nowej powierzchni w parkach handlowych, czyli o 15% mniej niż w 2017 roku. Jednak według prognoz, ten segment rynku będzie nadal rozwijał się w stabilnym tempie, o czym świadczy przygotowywana podaż na lata 2019/2020 wynosząca 1,4 mln m kw. Wolumen powierzchni dostarczonej na rynek może być jednak jeszcze wyższy dzięki możliwości szybkiej realizacji inwestycji oraz rosnącej liczbie obiektów oferujących do 5 tys. mkw.