Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Automatyzacja rynku pracy bardziej uderzy w kobietyPAP - 8 lipca 2019 14:44


Automatyzacja rynku pracy najbardziej uderzy w kobiety - ocenia "Financial Times". Według badań cytowanych przez dziennik 20 proc. zatrudnionych obecnie kobiet do 2030 roku może stracić pracę w wyniku przemian rynkowych.

Wyniki badań przeprowadzonych przez McKinsey Global Institute wskazują jednak, że tyle samo kobiet może zyskać nowe perspektywy zatrudnienia ze względu na rozwój innowacyjnych technologii oraz wzrost produktywności przedsiębiorstw.

Jak podaje "FT", wpływ automatyzacji na perspektywy zatrudnienia kobiet i mężczyzn kształtuje się podobnie dla obu płci. Jednak według "FT" kobiety znajdują się w trudniejszej sytuacji, ze względu na występowanie barier utrudniających np. przekwalifikowanie się bądź zmianę miejsca zamieszkania, które mogą być elementem dostosowywania się do zmiennych warunków rynku pracy

Dziennik podaje, że jedna na cztery z zatrudnionych obecnie kobiet będzie musiała zmienić pracę w wyniku przemian na rynku spowodowanych automatyzacją.

Około 65 proc. studentów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych bądź inżynierskich to mężczyźni - wskazuje gazeta, twierdząc iż brak odpowiedniego wykształcenia bądź umiejętności potrzebnych na przekształcającym się rynku to znacząca przeszkoda dla kobiet w zdobyciu nowego zatrudnienia. Problem stanowi również nieodpłatna praca w domu, której obowiązek według "FT" globalnie w trzech czwartych spoczywa na kobietach.

Dziennik ocenia, że w przyszłości wielu pracowników będzie potrzebowało podstawowych umiejętności technologicznych. Pokonanie przeszkód na drodze do ich zdobycia zdaniem "FT" powinni wspierać pracodawcy, zwłaszcza zatrudniający kobiety. Według londyńskiej gazety wsparciem w zwiększaniu kwalifikacji pracowników mogą być również elastyczne godziny pracy, którymi cieszy się - według danych za 2018 rok pochodzących od firmy Manpower Group jedynie 23 proc. zatrudnionych.