Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

CCC finalizuje przejęcie Gino Rossidlahandlu.pl - 9 lipca 2019 09:59


Spółka CCC, posiadająca ponad 90 proc. akcji i głosów na WZA Gino Rossi, ogłosiła przymusowy wykup niemal 10 proc. pozostałych walorów tej firmy.

Przypomnijmy, CCC wezwało w grudniu 2018 r. do sprzedaży 50.333.095 akcji Gino Rossi, stanowiących 100 proc. głosów na WZA po 0,55 zł za sztukę. Grupa CCC nabyła w ramach wezwania 33.283.510 akcji Gino Rossi, stanowiących 66,13 proc. akcji spółki. 

Obecnie, CCC posiada bezpośrednio 153.783.510 akcji Gino Rossi, stanowiących ok. 90,02 proc. kapitału i głosów.

- Mając na uwadze powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (…), CCC niniejszym żąda od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w spółce („przymusowy wykup”) – podaje CCC.

Przedmiotem przymusowego wykupu jest 17.049.585 akcji, stanowiących ok. 9,98% kapitału zakładowego spółki. Cena wykupu wynosi 0,55 zł za akcję.

Przymusowy wykup potrwa od 9 do 12 lipca.