Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Biedronka ukarana za niewłaściwe uwidacznianie cendlahandlu.pl - 9 lipca 2019 11:10


Na właściciela sieci Biedronka nałożono karę finansową w wysokości 36 tys. zł za naruszenia przepisów dotyczących uwidaczniania cen w sklepach.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpatrzeniu odwołania Jeronimo Martins Polska od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z 7 marca ( na przedsiębiorcę nałożono karę pieniężną w wysokości 36.000 zł z tytułu dziewiętnastego naruszenia obowiązków wynikających z przepisów o uwidacznianiu cen w okresie 12 miesięcy ,licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy), utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

- (...) w toku kontroli przeprowadzonej w należącej do przedsiębiorcy placówce handlowej (sklep w Wodzisławiu Śląskiem - red.), stwierdzono nieprawidłowości w informowaniu o cenach i cenach jednostkowych łącznie 82 asortymentów produktów spośród 459 poddanych ocenie, co było, jak stwierdził Śląski WIIH, dziewiętnastym w okresie 12 miesięcy naruszeniem przez stronę obowiązujących przepisów w zakresie uwidaczniania cen - podsumowuje UOKiK.