Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Roberto Pini osobistym wierzycielem ZM Henryk Kaniadlahandlu.pl - 11 lipca 2019 11:41


Zakłady Mięsne Henryk Kania podały, że Sąd Rejonowy Katowice na posiedzeniu niejawnym zdecydował o odwołaniu zastępcy członka rady wierzycieli – Pini Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie i powołaniu na zastępcę Roberta Pini.

Pismem z 1 lipca 2019 roku Roberto Pini poinformował, iż stał się wierzycielem osobistym Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji w wyniku cesji wierzytelności z dnia 27.05.2019, która to wierzytelność wobec dłużnika przysługiwała Pini Polonia Sp. z o.o. Jednocześnie Roberto Pini wniósł o dopuszczenie go do prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz dokonania wpisu przysługujących mu wierzytelności do spisu wierzytelności oraz dopuszczenie go do udziału w Radzie Wierzycieli.