Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe TXMdlahandlu.pl - 11 lipca 2019 12:43


Zarząd TXM otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku spółki (sprawa z wniosku TXM).

Po ustaleniu, że 15 maja 2019 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył postępowanie układowe TXM S.A. w restrukturyzacji oraz w myśl regulacji ustawy Prawo upadłościowe, w świetle której nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy do czasu zakończenia lub prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, sąd uznał, iż rozstrzygnięcie wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest niedopuszczalne.

Sieć TXM na koniec kwietnia składała się z 348 sklepów własnych o łącznej powierzchni 91,5 tys. mkw., która była o 13,1 proc. niższa niż na koniec maja 2018.