Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Raport: Spadła liczba ogłoszeń o pracę dla handlowców i sprzedawcówdlahandlu.pl - 12 lipca 2019 10:44


W I półroczu 2019 roku na Pracuj.pl zamieszczono 295 257 ofert pracy. To najlepszy wynik od stycznia do czerwca w historii portalu. Jednocześnie w I półroczu odnotowany został umiarkowany wzrost liczby ogłoszeń rok do roku – o 1,4 proc. Dane Pracuj.pl pokazują, że skala rekrutacji stopniowo się stabilizuje – po bardzo intensywnym okresie wzrostu od 2015 roku.

Jeszcze cztery lata temu w tym samym okresie pracodawcy zamieścili na portalu aż o 38% ogłoszeń mniej. Mniejsza różnica między I półroczem 2018 i 2019 roku może wskazywać na wpływ na rekrutacje wywierany m.in. przez ograniczoną liczbę kandydatów i wykwalifikowanych kadr.

Pod względem intensywności rekrutacji firmy były nieco bardziej aktywne w poszukiwaniu pracowników w I kwartale 2019 roku. Zamieszczonych zostało wówczas 52% ogłoszeń z całego półrocza. W II kwartale aktywność pracodawców była nieco mniejsza – zamieszczono wówczas 142 301 ofert pracy. Początek roku to już tradycyjnie okres wzmożonej liczby rekrutacji.

W I półroczu najczęściej poszukiwano specjalistów od handlu i sprzedaży (29% ofert i 86 993 ogłoszenia), obsługi klienta (22% i 64 674), IT (15% i 43 404) oraz finansów (13% i 38 297).
Czołówka najczęściej poszukiwanych specjalizacji pozostaje od wielu kwartałów niezmienna. Nie oznacza to jednak, że na rynku nie widać interesujących tendencji. O istotnych zmianach można mówić zwłaszcza w kontekście handlowców i sprzedawców – liczba ogłoszeń dedykowanych tej grupie spadła o 8% w stosunku do I półrocza 2018, gdy kierowanych było do niej 32% ofert. Wpływ na tę tendencję może mieć zarówno sytuacja w branży handlowej i ustawa o zakazie handlu w niedzielę, jak i odnotowywane przez pracodawców trudności z rekrutacją handlowców, m.in. związane z rosnącymi oczekiwaniami płacowymi.

Inną ciekawą grupą są specjaliści IT. Według danych Komisji Europejskiej, specjaliści ICT stanowią około 2,8% całej siły roboczej w Polsce. Tymczasem kierowanych było do nich aż 15% ogłoszeń na Pracuj.pl w I półroczu 2019. To specjalizacja, w której widoczny jest największy rozdźwięk między skalą dostępnych kadr a natężeniem rekrutacji.
Wart odnotowania jest także wzrost liczby ogłoszeń kierowanych do pracowników fizycznych aż o 43% rok do roku. Wynik ten potwierdza rosnące znaczenie tej grupy na rynku pracy – zwłaszcza w odniesieniu do wykwalifikowanych pracowników, m.in. osób posiadających uprawnienia do obsługi maszyn. Według badań Pracuj.pl aż 77% pracowników z tej grupy byłoby skłonnych zmienić pracę, jeśli otrzymaliby lepszą pensję. Takie postawy dodatkowo napędzają rywalizację o kadry.

W I półroczu 2019 pracowników najchętniej rekrutowały firmy z branży bankowo-finansowej (10% - 14 347 ogłoszeń) oraz handlu detalicznego / sprzedaży B2C (10% - 14 082). Tuż za nimi znalazły się produkcja FMCG (8%), handel hurtowy / sprzedaż B2B (7%) oraz branża IT (6%). Co interesujące, największy wzrost liczby ogłoszeń odnotowany został w kategorii administracji państwowej, co może wskazywać na coraz większą otwartość instytucji publicznych na rekrutację online. Zamieściły one aż o 39% ogłoszeń więcej, niż rok wcześniej.

Zdecydowanym liderem pod względem liczby ofert jest woj. mazowieckie – pochodziło z niego 24% ogłoszeń (72 082 ofert) na Pracuj.pl w I półroczu 2019. Drugie miejsce zajęło woj. dolnośląskie – pochodziła z niego co dziesiąta oferta (30 884). Na dalszych pozycjach znalazły się śląskie (9% i 27 769 ofert), małopolskie (9% i 27 673) oraz wielkopolskie (9% i 25 506). Największy wzrost liczby ofert został odnotowany w woj. śląskim (o 8%).