Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Polomarket nie połączy spółek regionalnych? Wniosek do UOKiKu został zwróconydlahandlu.pl - 12 lipca 2019 13:17


20 maja do UOKiK wpłynął wniosek trzech zgłaszających, tj. Frapo-Dystrybucja sp. z o.o., Bresse Pol sp. z o.o. oraz Mirosława Podeszwika (współzałożyciela Polomarketu), którzy mieli zamiar stworzyć podmiot konsolidujący działalność operacyjną zgłaszających i kontrolowanych przez nich przedsiębiorstw, prowadzoną obecnie w formie sklepów działających pod logo „POLOmarket”. W połowie czerwca nastąpił jednak zwrot zgłoszenia.

Na stronach UOKiKu możemy znaleźć informację, że sprawa została zakończona. Zgoda nie została wydana, a 18 czerwca nastąpił zwrot zgłoszenia. 

Przypomnijmy, że zgłaszana koncentracja miała dokonać się poprzez połączenie kontrolowanych przez zgłaszających spółek prowadzących działalność operacyjną ze spółką Polskie Supermarkety sp. z o.o. nieprowadzącą działalności operacyjnej.

POLOmarket ma 280 sklepów. Sieć zatrudnia 6,5 tys. osób.

W 2015 r. sieci Polomarket i Stokrotka miały połączyć siły w spółce Polskie Supermarkety. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku. Spółka Polskie Supermarkety jednak nadal działa.