Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Starcom: Sektor handlowy zwiększa wydatki na reklamę w interneciedlahandlu.pl - 6 września 2019 11:01


Po sześciu miesiącach 2019 r. polski rynek reklamy był wart 4,7 mld zł. Dynamika wyniosła 1,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost przyspieszył z 0,1 proc. w pierwszym kwartale do 2,2 proc. w drugim - wynika z raportu agencji Starcom. W pierwszym półroczu 2019 r. dziesięć sektorów zintensyfikowało swoje inwestycje reklamowe, a sześć zredukowało. Najwyższe wolumenowe wzrosty wygenerowały sektory żywność oraz „pozostałe”.

W pierwszym półroczu 2019 r. spadki zanotowały wszystkie klasy mediów z wyjątkiem internetu i kina. Reklama online wygenerowała budżety większe o 7,8%, zaś reklama kinowa o 6,4%. W pozostałych mediach odnotowaliśmy spadki. Radio i telewizja spadły odpowiednio o 1,3% oraz o 1,8%. Wydatki na reklamę zewnętrzną spadły o 0,5%, zaś na dzienniki i magazyny odpowiednio o 9,4% i 9,0%. Analizując wolumen, budżety internetowe wzrosły o 121,9 mln zł, zaś kinowe o 3,9 mln zł. Redukcja wydatków w pozostałych mediach wyniosła 67,5 mln zł. Najwięcej straciły: telewizja (-39,2 mln zł), magazyny (-14,1 mln zł) oraz dzienniki (-8,6 mln zł). 

Wartość wydatków na reklamę internetową wzrosła w okresie od stycznia do czerwca br. o 7,8%. Łącznie reklamodawcy wydali o 121,9 mln zł więcej niż przed rokiem. Liderem pod względem wolumenu wzrostu był sektor handlowy, który zwiększył swoje inwestycje o 24,3 mln zł (+8,9%). Reklamodawcy z tej branży kładą coraz większy nacisk na sprzedaż online oraz na reklamę w internecie. W pierwszym półroczu część budżetów telewizyjnych i outdoorowych została przeniesiona do internetu. Jeśli chodzi o wydawców liderem wzrostów wciąż pozostaje Facebook, jednak porównując do poprzednich kwartałów, dynamika istotnie wyhamowała. 

Wartość budżetów telewizyjnych spadła po sześciu miesiącach 2019 r. o 39,2 mln zł, czyli 1,8%. Kwiecień i maj były dobre, jednak w czerwcu spadek wyniósł aż 9,3%. W całym drugim kwartale 2019 r. średni czas oglądania telewizji ATV zanotował wzrost o 1,4% i wyniósł 3 godziny i 6 minut. W tym okresie liczba wygenerowanych ratingów spadła o 1,7% ze względu na słabsze wypełnienie bloków reklamowych.

Drugi kwartał 2019 był kolejnym okresem spadku budżetów alokowanych w radiu, choć dynamika tego spadku była nieco niższa niż w pierwszych trzech miesiącach roku (-1,0% vs. -1,6%). Ostatecznie przychody reklamowe nadawców w pierwszym półroczu 2019 r. zamknęły się w kwocie o 4,4 mln zł niższej niż w 2018 r. (dynamika -1,3%). Jest to przede wszystkim konsekwencja niższych wydatków reklamodawców z dwóch najważniejszych dla tego medium sektorów: handlu detalicznego (spadek o 7,9 mln zł; dynamika -6,2%) oraz farmaceutyków (6,1 mln mniej; -11,4%). Spadki detalistów w równym stopniu dotyczą elektromarketów (Media Expert, Euro RTV AGD, Media Markt), jak i branży spożywczej (Lidl, Biedronka, Kaufland).

Po pierwszym półroczu wpływy reklamowe operatorów reklamy zewnętrznej spadły o 0,5%, czyli o 1,2 mln zł. Wpływy segmentu tradycyjnych nośników były niższe o 1,5% (wolumenowo 3,2 mln złotych), co zostało niemal w całości skompensowane wyższymi przychodami z segmentu DOOH. Spośród tradycyjnych nośników rosnącym zainteresowaniem cieszą się natomiast citylighty (wpływy o 5,9 mln wyższe niż przed rokiem) – głównie za sprawą systematycznego poszerzania oferty premium. Ten typ nośnika szczególnie cenią sobie przedstawiciele sektorów media oraz żywność.

Wydatki w magazynach były w pierwszym półroczu 2019 r. o 14,1 mln zł niższe niż rok wcześniej (dynamika -9,0%). 

Branża kinowa ma za sobą kolejny dobry kwartał zarówno pod względem frekwencji, jak i przychodów reklamowych. Po sześciu miesiącach liczba sprzedanych biletów wzrosła o 6,2% do 28,5 mln, co pozwoliło sieciom kinowym zarobić na sprzedaży reklam o 6,4% więcej niż przed rokiem.