Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Badanie: Automatyzacja procesów biznesowych mogłaby skrócić czas pracy o 30 proc.dlahandlu.pl - 9 października 2019 09:50


25 tys. godzin – o tyle mogłyby skrócić w ciągu roku czas pracy działy finansowe po wdrożeniu procesów robotyzacji. Dzięki automatyzacji i wykorzystaniu tzw. rozwiązań RPA, część powtarzalnych i żmudnych czynności już dziś z powodzeniem można zastąpić technologią – wskazują analitycy. Na przykład wdrożenie w Castoramie tzw. technologii EDI skróciło obieg faktur z 12 dni do 45 minut czyli proces przyśpieszono aż 384 razy.

1,5 mln euro oszczędności, redukcja błędów z 45 do 4 przy przetwarzaniu 8500 faktur miesięcznie oraz skrócenie o 75% czasu przetwarzania faktury – to tylko kilka korzyści wynikających z wprowadzenia rozwiązań Robotic Process Automation w jednej z globalnych firm doradczych.  

RPA, to tłumacząc dosłownie: Zrobotyzowana Automatyzacja Biznesu. – To zastąpienie manualnej pracy człowieka pracą robota. Jednak bynajmniej nie przez tego fizycznie istniejącego, tylko software’owego – wyjaśnia Tomasz Kuciel, prezes zarządu Edisona, należącej do międzynarodowej grupy Editel firmy specjalizującej się w automatyzacji komunikacji b2b.

Automatyzacji procesów finansowych postanowił przyjrzeć się Gartner. Firma przebadała 150 decydentów odpowiedzialnych w firmach za finanse. Okazało się, że po wprowadzeniu rozwiązań RPA, czyli technologii automatyzującej powtarzalne procesy biznesowe z wykorzystaniem programów komputerowych, można byłoby skrócić czas pracy o 30%. Oznacza to, że zamiast 8 godzin, pracownicy działów finansowych, mogliby pracować krócej o ponad 2h. Dla pracodawcy, przy założeniu 40 zatrudnionych na etat osób w dziale finansowym, oznacza to oszczędność na poziomie 25 tys. roboczogodzin rocznie i kwoty 878 tys. dolarów.

- Automatyzację postrzega się często przez pryzmat robotów, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, generalnie zaawansowanych technologii, tymczasem są to często działania niskopoziomowe i niskokosztowe. Dobrym przykładem może być znana od 30 lat technologia EDI czyli elektronicznej wymiany dokumentów. Jej wdrożenie w Castoramie skróciło obieg faktur z 12 dni do 45 minut czyli proces przyśpieszono aż 384 razy. Całkowicie eliminując ręczne procesy rozliczeniowe, odzyskano czas pracowników, których można było skierować do innych działań – zwraca uwagę Tomasz Kuciel, prezes zarządu Edisona.

Gartner zwraca jednocześnie uwagę na to, że zaledwie 29% badanych firm, które wdrożyły rozwiązania do automatyzacji, wykorzystuje je w obszarze raportowania finansowego.  I choć 88% kontrolerów finansowych chce wdrożyć do końca przyszłego roku rozwiązania w obszarze RPA, to niekoniecznie w obszarze raportowania.

Firma analityczna zidentyfikowała 3 bariery utrudniające wdrożenie rozwiązań RPA – to obawa o wyeliminowanie człowieka z procesu decyzyjnego, przekonanie o niskim zwrocie z inwestycji i opóźnienia związane ze standaryzacją procesów przed implementacją systemów.