PARTNER PORTALU Partner portalu: Herosi Polskiej Przedsiębiorczości

PGS z bardziej restrykcyjną polityką wobec partnerów handlowych

Autor: pr, dlahandlu.pl 11 sierpnia 2017 11:29

Jesteśmy trzecią najdynamiczniej rozwijającą się siecią handlową w Polsce. Dzięki korzystnej koniunkturze oraz kontynuowaniu wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju sieci, Polska Grupa Supermarketów uzyskała świetne wyniki finansowe w pierwszym półroczu. Rok planujemy zakończyć rozszerzając sieć punktów o około 10% w odniesieniu do roku poprzedniego - mówi Rafał Rogowiecki, dyrektor finansowy PGS.

Poniżej rozmowa z Rafałem Rogowieckim, dyrektorem finansowym PGS.

Jak wygląda bieżąca sytuacja w handlu detalicznym?

- Na rynku wciąż panuje pewna doza niepewności związana z planami legislacyjnymi Rządu i reakcjami UE – podatkiem handlowym – ostatecznie zawieszonym do 2019 roku, wolnymi niedzielami oraz innymi drobniejszymi zmianami prawnymi. Z drugiej strony rynek ma się dobrze, a prognozowany wzrost w handlu detalicznym ma wynieść ponad 5 proc. Zawdzięczać to będziemy wzmocnieniu polskiej waluty oraz wciąż rosnącym dochodom polskich konsumentów.

Pozytywne sygnały mogą płynąc z rynku handlu. Większość podmiotów na rynku coraz częściej odczuwa korzystny wpływ wprowadzanej w życie ustawy o terminie zapłaty w transakcjach handlowych, która zdaje swój egzamin – pozwala na lepszą ściągalność należności i dalece poprawia płynność finansową wielu firm. W przypadku sklepów skupionych w ramach sieci Polskiej Grupy Supermarketów (PGS) wskaźniki terminowości windykacji ( obrotu należnościami)  znacznie polepszyły się i mamy nadzieję na pozytywny efekt tego zjawiska.

 Nie oznacza to, że branża pozbyła się wszystkich problemów… Niektórzy drobni kupcy i dostawcy, z którymi współpracujemy mają niestety problemy z uzyskaniem gwarancji, brakiem dostępu do usług faktoringu czy kłopoty limitami ubezpieczeniowymi. Tymczasem sprawy system faktoringu i polisy ubezpieczenia należności handlowych to podstawa dynamicznego rozwoju sprzedaży towarów lub usług w kraju i za granicą. Umowa faktoringu zapewnia finansowanie potrzebne do rozwoju przedsiębiorstwa i pozyskanie nowych zamówień. Polisa ubezpieczenia pozwala wyeliminować ryzyko nieotrzymania zapłaty od kontrahentów, którym firma oferuje odroczony termin płatności na fakturze. Badania Krajowego Rejestru Długów pokazują, że niemal 73 proc. mikrofirm ma problem z odzyskaniem pieniędzy od swoich kontrahentów, a co czwarta przyznaje, że opóźnienia w płatnościach utrudniają jej regulowanie własnych zobowiązań. W efekcie część z nich traci płynność finansową. 


WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9722

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 923188
Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane