Pożyczki dla małych firm na zmniejszenie zużycia energii

Autor: wnp.pl 15 czerwca 2010 12:37

Od czerwca małe i średnie przedsiębiorstwa mogą występować do Agencji Rozwoju Przemysłu o pożyczki na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego.


Regulamin funduszu uwzględnia m.in. inwestowanie w energooszczędne systemy oświetlenia i systemy sprężonego powietrza. W zakresie wykorzystania ciepła uwzględnione są kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i energooszczędne systemy gospodarowania parą oraz systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Pożyczki przeznaczone mogą być również na zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych, związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii a także na zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią.
W regulaminie funduszu pożyczkowego ARP uwzględnione jest także wykonywanie audytów energetycznych projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięć poprawiającego efektywność energetyczną oraz finansowanie innych działania prowadzących do zmniejszenia zużycia energii i kosztów energii u pożyczkobiorcy.

O udzielenie pożyczki mogą występować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 300 tys. zł, a wkład własny nie może być niższy niż 10 proc. wnioskowanej kwoty.

Spłata pożyczka może następować w okresie do 48 miesięcy, a jej oprocentowanie wyliczane jest na podstawie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską (w czerwcu 2010 r. wynosi ona 4,49 proc.). Oprocentowanie bazowe jest powiększone o marżę, która zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej ustalana jest indywidualnie dla każdego projektu w zależności od sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy oraz proponowanych zabezpieczeń i powinna wynosić od 1proc. do 4 proc.

Zabezpieczeniem pożyczki może być hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na środkach trwałych lub zapasach, zastaw na udziałach, cesja z kontraktu, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym lub weksel in blanco w wysokości nie niższej niż 150 proc. kwoty udzielanej pożyczki.

W przypadku dużego ryzyka projektu zgłoszonego przez przedsiębiorcę Agencja Rozwoju Przemysłu może wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń ponosi pożyczkobiorca.

O pożyczkę mogą strać się przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej. Pożyczki nie mogą być udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji lub pozostającym w okresie restrukturyzacji prowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

 

 


WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 2900

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane