REKLAMA
REKLAMA

W Krakowie ruszył pierwszy sklep Planeta Koncept. Do końca roku 50-60 kolejnych

Autor: www.dlahandlu.pl 27 lipca 2012 10:40

W Krakowie ruszył pierwszy sklep Planeta Koncept. Do końca roku 50-60 kolejnych

23 lipca br. otwarty został pierw­szy sklep typu Planeta Koncept. Placówka jest zlokalizowana przy ulicy Łobzow­skiej 46/2. Do końca roku ma powstać 50-60 sklepów Planeta Koncept na tere­nie samego tylko Krakowa.

REKLAMA
Planeta Koncept to marka, która ma sta­no­wić uzu­peł­nie­nie tra­dy­cyj­nego for­matu skle­pów. W tego rodzaju pla­ców­kach klienci znajdą sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wane pro­dukty w naj­bar­dziej atrak­cyj­nych cenach. Sklepy Planeta Koncept powstają w miej­scach, w któ­rych nie da się z róż­nych przy­czyn, np. loka­lo­wych, uru­cho­mić kla­sycz­nego sklepu alko­ho­lo­wego Planeta.

Planeta Koncept to sposób na dotar­cie do nowych klien­tów i umoc­nie­nie marki wśród odbior­ców. Nowy format sta­nowi rów­nież pro­po­zy­cję uzu­peł­nia­jącą dla pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych już z siecią lub pla­nu­ją­cych taką współpracę.

 


WYBRANE DLA CIEBIE


REKLAMA
REKLAMA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

REKLAMA

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 4341

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 663

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane
REKLAMA