REKLAMA
REKLAMA

Eurocash chce być liderem rynku, potrzebne będą kolejne przejęcia

Autor: Rzeczpospolita 24 stycznia 2012 09:02

Ana­li­ty­cy sza­cu­ją, że Eu­ro­ca­shu wy­pra­cu­je w tym ro­ku 15,8 mld zł sprze­da­ży, a po­ziom 20 mld zł osią­gnie do­pie­ro po roku 2015 . Bie­dron­ka w 2011 r. mia­ła po­nad 25 mld zł ob­ro­tów - podała Rzeczpospolita.

REKLAMA

Rzeczpospolita pisze, że Eu­ro­cash pod­trzy­mu­je plan wyj­ścia na po­zy­cję li­de­ra ryn­ku dys­try­bu­cyj­no­- han­dlo­we­go. Do tego ko­niecz­ne bę­dą dal­sze prze­ję­cia, bo Bie­dron­ka nie pró­żnu­je.

Wy­so­kie za­dłu­że­nie po­wo­du­je, że za­rząd Eu­ro­ca­shu wa­ha się, czy w tym ro­ku re­ko­men­do­wać wal­ne­mu zgro­ma­dze­niu wy­pła­tę dy­wi­den­dy.


WYBRANE DLA CIEBIE


REKLAMA
REKLAMA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

REKLAMA

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 12365

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 663

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane
REKLAMA