PARTNER PORTALU partner portalu - www.frigologistics.pl

Klienci ruszyli po tablety w Biedronce

Autor: Rzeczpospolita 6 kwietnia 2012 09:15

Po­la­cy chcą ku­po­wać ta­ble­ty, ale nie chcą prze­pła­cać. Urzą­dze­nie w Bie­dron­ce kosz­to­wa­ło bo­wiem tyl­ko 369 zł - czytamy w "Rzeczpospolitej".

In­for­ma­cja o tym, że Bie­dron­ka, czy­li naj­więk­sza sieć han­dlo­wa w Pol­sce, wpro­wa­dza do sprze­da­ży ta­blet, ze­lek­try­zo­wa­ła bra­nżę już kil­ka dni te­mu. GoC­le­ver Tab A73 kosz­to­wał bo­wiem je­dy­nie 369 zł i był naj­tań­szym te­go ty­pu pro­duk­tem na ryn­ku. Je­go ce­na by­ła ni­ższa niż w skle­pach in­ter­ne­to­wych.

Po­ja­wił się w sprze­da­ży wczo­raj, a klien­ci ru­szy­li tłum­nie na za­ku­py. W wie­lu skle­pach ta­ble­ty znik­nę­ły z pó­łek już w kil­ka mi­nut po otwar­ciu skle­pów o godz. 7.

Podobał się artykuł? Podziel się!
  • stonka 2012-04-17 14:24:33

    Bardzo dużo punktów dostało tylko po dwie sztuki. Z czego jedną od razu rezerwowali sobie co obrotniejsi pracownicy/kierownicy/

  • All 2012-04-14 14:03:27

    Tak naprawdę tych tabletów nie było. Ściema.

ZOBACZ WSZYSTKIE (2)

WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11517

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane