Ponad połowa Polaków uważa, że strajki są słuszne

Autor: PAP 10 marca 2015 19:22

Ponad połowa Polaków uważa, że w sytuacji, jaka panuje w naszym kraju, podejmowanie akcji strajkowych jest słuszne, a niezadowolenie niektórych grup społecznych może przekształcić się w masowy ruch protestu - wynika z sondażu TNS Polska.

Na początku tego roku protestowali górnicy i rolnicy, protesty zapowiedziały też pielęgniarki. Z przeprowadzonego w lutym badania TNS Polska wynika, że 61 proc. Polaków uważa, że w obecnej sytuacji, jaka panuje w naszym kraju, podejmowanie akcji strajkowych jest słuszne. Przeciwnego zdania jest nieco ponad jedna czwarta ankietowanych (27 proc.) . Częściej akcje strajkowe uważają za słuszne mieszkańcy wsi niż miast (65 proc. wobec 58 proc.) . Odsetek osób, które uważają, że akcje strajkowe są obecnie zdecydowanie słuszne, jest dwukrotnie większy od odsetka tych, którzy oceniają takie działania jako zdecydowanie niesłuszne (16 proc. wobec 8 proc.).

"Na przestrzeni lat z liczebną przewagą +przeciwników+ strajków mieliśmy do czynienia do 1999 roku, kiedy to sytuacja uległa odwróceniu. W tamtym czasie wejściu w życie ważnych reform strukturalnych towarzyszyły protesty grup zawodowych (m.in. górników i anestezjologów). Obecnie również odnotowujemy wyraźną przewagę +zwolenników+ nad +przeciwnikami+ akcji protestacyjnych. Aktualny wynik akceptacji dla strajków należy do stosunkowo wysokich spośród dotychczas notowanych przez nasz ośrodek" - podkreślają autorzy badania.

Zdaniem ponad połowy Polaków (65 proc.) niezadowolenie niektórych grup społecznych w obecnej sytuacji może przekształcić się w masowy ruch protestu. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów (22 proc.). Częściej o tym, że w Polsce może dojść do masowych ruchów protestu, przekonani są mieszkań wsi niż miast, a także osoby, które deklarują zainteresowanie polityką.

"Na przestrzeni ostatnich 20 lat odsetek osób uważających, że możliwe jest przekształcenie się społecznego niezadowolenia w masowy ruch protestu osiągał wartości od 40 proc. (IX/X 1995) do 80 proc. (III 2003). Aktualny wynik - 65 proc. - nie odbiega znacząco od tych uzyskanych w ciągu ostatnich 15 lat" - komentują autorzy sondażu.

Gotowość poparcia masowego ruchu protestu - gdyby do niego doszło - deklaruje 45 proc. Polaków. Niewiele mniej osób - ponad jedna trzecia respondentów (37 proc.) - wyklucza możliwość udzielenia poparcia dla takiej inicjatywy. W poprzednim pomiarze - w marcu 2003 r. - udział osób deklarujących gotowość poparcia masowego ruchu protestu był znacząco wyższy niż aktualnie (7 punktów procentowych różnicy). Częściej gotowość do poparcia masowego protestu deklarują mieszkańcy wsi niż miast (50 proc. wobec 42 proc), osoby zainteresowane polityką, a także ci, którzy sądzą, że gospodarka naszego kraju znajduje się stanie kryzysu i źle oceniają pracę rządu.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-18 lutego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków powyżej 15 roku życia.

Przeczytaj  także:

NSZZ Solidarność  Tesco spyta pracowników sieci o zgodę na strajk


WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 12453

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 663

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane