REKLAMA
REKLAMA

Poradnik: Jak dobrze przygotować się do kontroli skarbowej

Autor: Sławomir Ekman, 24ivalue.pl 4 marca 2015 09:24

Poradnik: Jak dobrze przygotować się do kontroli skarbowej

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana przez organy podatkowe pierwszej instancji. Jedynie kwestia sprawdzenia stosowania uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, leży w gestii Ministra Finansów.

REKLAMA

Kontrola może być przeprowadzona u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, którzy ogólnie są określani mianem „kontrolowanych". Jeśli jednak kontrolowany nie może być obecny podczas kontroli (np. z powodu choroby), wówczas ma prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do działania w zakresie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wyrażenia zgody na jej wszczęcie przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, odbioru upoważnienia do jej przeprowadzenia, zakończenia kontroli oraz złożenia wyjaśnień i ewentualnych zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego i wszystkich czynności kontrolnych.

Kontrolę podatkową wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni (chyba że kontrolowany wyrazi na to zgodę) i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Jeżeli upłynęło 30 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia i w tym czasie kontrola nie została przeprowadzona, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

Podatnik wie o zamiarze wszczęcia kontroli, bo musi być o niej powiadomiony, Kontrolowany nie musi być zawiadamiany jedynie w przypadku, kiedy:
• kontrola dotyczy zasadności zwrotu podatku VAT, ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych albo niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury lub kiedy dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także, jeśli czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego albo zabezpieczenia jego dowodów,
• organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli (w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej - do każdego wspólnika) lub jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.


WYBRANE DLA CIEBIE


REKLAMA
REKLAMA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

REKLAMA

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 12382

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 999781

POLECANE OFERTY

Ilość aktualnych ofert: 397 664

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane
REKLAMA