REKLAMA
REKLAMA

Próch­ni­k chce wdrożyć nowy koncept sklepów

Autor: Parkiet 5 listopada 2012 09:42

28 li­sto­pa­da 2012 r. nad­zwy­czaj­ne wal­ne zgro­ma­dze­nie ak­cjo­na­riu­szy Próch­ni­ka ma zde­cy­do­wać o emi­sji war­ran­tów sub­skryp­cyj­nych. Środ­ki po­zy­ska­ne z emi­sji spół­ka za­mie­rza prze­zna­czyć m.in. na ­wdro­że­nie no­we­go shop­-con­cep­tu i mo­der­ni­za­cję sie­ci de­ta­licz­nej - podaje Parkiet.

REKLAMA
Środki mają też zostać przeznaczone na zwięk­sze­nie licz­by wła­snych skle­pów w wy­bra­nych cen­trach han­dlo­wych czy prze­ję­cia.

WYBRANE DLA CIEBIE


REKLAMA
REKLAMA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

REKLAMA

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 12425

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 663

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane
REKLAMA