Przychody Kerdos Group w I kw. br. wzrosły o 9 proc.

Autor: dlahandlu.pl 7 maja 2015 11:32

KERDOS GROUP SA przedstawiła raport okresowy kwartalny skonsolidowany za I kw. br. W I kwartale 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 49 645 tys. zł wzrosły w porównaniu do obrotów I kwartału 2014 (45 393 tys. zł) o 9 proc. Przychody z handlu detalicznego wyniosły 40 225 tys. zł.

Wynik brutto ze sprzedaży osiągnięty w I kwartale 2015 roku był wyższy od wyniku brutto ze sprzedaży za I kwartał 2014 roku o 2 950 tys. zł, co stanowi poprawę o 18 proc..

Uzyskana w badanym okresie relacja przychodów do kosztów działalności operacyjnej pozwoliła na wygenerowanie zysku na działalności EBIT w kwocie 32 027 tys. zł. W kwocie tej zawiera się zysk na okazjonalnym nabyciu udziałów w wysokości 29 791 tys. zł. Zysk netto w porównaniu do I kwartału 2014 roku wzrósł o kwotę 19 607 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o kwotę 26 496 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Kerdos Group wyniosły w 2014 r. 219,8 mln zł, zysk netto 8 mln zł.


WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 11972

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 663

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane