Wyniki GTC za I kwartał gorsze od oczekiwanych

Autor: PAP 14 maja 2013 10:11

GTC miało w I kwartale 2013 roku 22,8 mln euro straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 6,3 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik był gorszy od konsensusu, który zakładał 12,5 mln euro straty netto.

Strata operacyjna dewelopera w I kwartale 2013 r. sięgnęła 6,4 mln euro wobec 18,6 mln euro zysku operacyjnego rok wcześniej.

Przychody grupy wyniosły 33,2 mln euro wobec 36,5 mln euro przed rokiem. Konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 33,9 mln euro.

GTC poinformowało, że w I kwartale 2013 r. przychody z wynajmu oraz z tytułu usług wyniosły 30 mln euro (wobec 32 mln euro w I kwartale 2012 r.), co było następstwem sprzedaży Platinium Business Park. Marża brutto na działalności operacyjnej wyniosła 70 proc.

"Na koniec marca 2013 r., poziom wynajmu ukończonych budynków GTC wyniósł 91 proc., z czego wynika, że dalszy wzrost przychodów z wynajmu jest możliwy wraz ze wzrostem średniego poziomu wynajmu" - podano.

Przychody ze sprzedaży mieszkań zmniejszyły się w I kwartale 2013 r. do 3 mln euro z 5 mln euro w I kwartale 2012 r.

"Wpływ na to miało głównie zmniejszenie ilości posiadanych lokali przeznaczonych na sprzedaż, jak również spadek popytu na wybranych rynkach" - poinformowała spółka.

Odpis aktualizujący wartość aktywów w I kwartale 2013 r. wyniósł minus 25,5 mln euro. Jak poinformowała spółka, strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych wynikała głównie ze zmiany planu zagospodarowania dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii Bucharest, jak również wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii.

Koszty sprzedaży spadły rdr o 52 proc. do poziomu 1 mln euro, głównie w wyniku ograniczenia działań sprzedażowych i leasingowych.

Koszty administracyjne wyniosły 0,5 mln euro, głównie w wyniku odwrócenia rezerwy na koszty związane z programem opcji menadżerskich (2 mln euro) oraz ograniczania kosztów (1 mln euro). Wyłączając wpływ programu opcji menadżerskich, koszty administracyjne zmniejszyły się o 34 proc. do 3 mln euro z poziomu 4 mln euro.

Koszty finansowe spadły do 13 mln euro. Wpływ na to miał przede wszystkim spadek odsetek związanych z zobowiązaniami finansowymi, poprzedzony spadkiem poziomu zadłużenia w skutek spłaty kredytów i obligacji.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, po spłacie odsetek, wzrosły w I kwartale 2013 r. do 5 mln euro z 3 mln euro rok wcześniej.

Poziom środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz depozytów na koniec I kwartału wyniósł 230 mln euro.

Wskaźnik zadłużenia LTV zmniejszył się rdr do poziomu 55 proc. z 60 proc.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na koniec I kwartału 2013 r. kształtowała się na poziomie 1,753 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 8 mln euro).

GTC obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. Grupa buduje i zarządza gotowymi inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych i centrów handlowych na wynajem oraz lokali mieszkaniowych na sprzedaż.


WYBRANE DLA CIEBIEBĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 12469

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 663

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane