Dystrybutor produktów spożywczych notuje 3 mln zł zysku

Autor: www.dlahandlu.pl 10 lutego 2017 10:28

Grupa Rovita - dystrybutor produktów spożywczych - opublikowała wyniki finansowe za IV kw. 2016 r. Cztery kwartały 2016 roku Grupa zamknęła zyskiem na poziomie brutto w wysokości 3 mln zł, w samym czwartym kwartale generując zysk na poziomie 2 mln zł.

W czterech kwartałach 2016 Grupa Rovita zrealizowała sprzedaż na poziomie 298,1 mln zł, a w samym czwartym kwartale 52,8 mln zł. Dynamika wzrostu sprzedaży rok do roku wyniosła ponad 20%, a sam wzrost został osiągnięty zarówno na tradycyjnym obrocie hurtowym, jak i obrocie wewnątrzunijnym.
W ciągu całego 2016 roku sprzedaż przyrastała szybciej niż koszty operacyjne. Ujemną dynamikę wzrostową cechowały się koszty wynagrodzeń i mediów, zaś usługi obce przyrosły w tempie porównywalnym z przyrostem sprzedaży. Fakt ten spowodował, że wynik na sprzedaży po 12 miesiącach wyniósł 4,6 mln zł vs 1,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wynik Grupy obciążyły odpisy na należności w wysokości 0,6 mln zł (w ubiegłym roku 0,2 mln zł). Wzrosły również koszty finansowe wynikające z faktu zwiększenia zaangażowania instytucji finansowych w finansowanie działalności Grupy.
Cztery kwartały 2016 roku Grupa zamknęła zyskiem na poziomie brutto w wysokości 3 mln zł, w samym czwartym kwartale generując zysk na poziomie 2 mln zł.
Niezmienna pozostaje struktura majątku Grupy, gdzie dominującymi składnikami są aktywa obrotowe, stanowiące 90% całego majątku Grupy. Wśród nich najistotniejsze pozostają należności krótkoterminowe, stanowiące nieco ponad połowę aktywów. Dominujący udział mają należności handlowe, wynoszące blisko 70% ogółu należności. Drugim istotnym składnikiem majątkowym są zapasy, stanowiące ponad 30% aktywów. Biorąc pod uwagę istotność obu grup majątkowych dla bilansu Grupy bardzo istotne jest sprawne zarządzanie i poszukiwanie optymalizacji obrotu aktywami obrotowymi. Porównując rok do roku zarówno rotacja należności, jak i rotacja zapasów uległa skróceniu.
Majątek Grupy finansowany jest zobowiązaniami, mającymi charakter krótkoterminowy. Źródła finansowania pozostają zdywersyfikowane, dzieląc się na trzy części. Pierwszą stanowią zobowiązania wobec dostawców, wynoszące nieco ponad 42% ogółu pasywów. Drugą grupę stanowią wewnątrzgrupowe pożyczki, stanowiące ponad 30% całości pasywów, a pozostałą część – kredyty i inne pro-dukty finansowe. Dywersyfikacja źródeł finansowania zapewnia bezpieczeństwo finansowania działalności Grupy.
Grupa zrealizowała dodatnie przepływy pieniężne na poziomie operacyjnym oraz ujemne na poziomie inwestycyjnym i finansowym. Takie przepływy pieniężne charakteryzują podmioty cechujące się rentowną działalnością operacyjną, pozwalającą im na finansowanie działalności inwestycyjnej oraz regulowanie zobowiązań z wypracowanej nadwyżki finansowej. Stan środków pieniężnych rok do roku wzrósł o 1,9 mln zł.

Firma Rovita S.A. rozpoczęła działalność w roku 1991. Zajmuje się dystrybucją następujących grup towarowych: słodyczy, kawy i herbaty, napojów, produktów zbożowych, przetworów owocowo-warzywnych, przypraw, dań gotowych, konserw, nabiału i tłuszczu.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    2,19

  • Śr

    1,69

  • Min

    1,09

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8676

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane