Firmy związane z handlem stanowią 99,9 proc. sektora MŚP

Autor: GUS, www.dlahandlu.pl 17 czerwca 2015 11:07

Przedsiębiorstwa prowadzące jako podstawową działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych to w 99,9 % jednostki sektora MŚP. Warte podkreślenia jest przy
tym to, że zbiorowość ta zwiększała się systematycznie do 2011 r., po czym wcześniej niż
w całej populacji małych i średnich przedsiębiorstw niefinansowych – od 2012 r. – odnotowano jej stopniowy spadek. W 2013 r. w Polsce działalność handlową prowadzono w 497,2 tys. podmiotów zaliczanych do sektora MŚP – wynika z publikacji GUS „Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013”.

- Specyfiką handlu detalicznego jest to, że jest to obszar, w którym podjęcie i prowadzenie działalności w małej skali nie wymaga tak dużych nakładów, jak w innych obszarach,a pozytywne efekty jej prowadzenia są – w sprzyjających warunkach – widoczne w bardzo krótkim czasie. Istotne jest też to, że od osób prowadzących działalność handlową nie wymaga się wysokich kwalifikacji zawodowych. Wszystko to powoduje, że podejmuje ją bardzo dużo osób, co prowadzi do znacznej konkurencji i – w konsekwencji – oznaczać może konieczność wycofania się z rynku najsłabszych jednostek, szczególnie przy pogarszającej się ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Innym zagrożeniem dla małych jednostek handlowych jest konkurencja ze strony silnie rozwiniętych dużych sieci handlowych – opisuje GUS.

Analizując wyniki badania koniunktury, dotyczące barier napotykanych w latach 2009-2013 przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego, zwraca uwagę to, że jednostki sektora MŚP w znacznie większym odsetku obawiały się niepewnej ogólnej sytuacji gospodarczej, przy czym niepokój ten wzrastał do 2011 r., chociaż i w następnych latach barierę tę zgłaszał blisko co drugi badany podmiot. Małe i średnie przedsiębiorstwa sygnalizowały też nieco częściej trudności wpływające na ich gorszą sytuację finansową: związane z niedostatecznym popytem na oferowane towary, a także (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) na trudności w uzyskaniu kredytu, wysokie odsetki bankowe oraz trudności wynikające z opóźnienia w rozrachunkach z kontrahentami.

Liczba pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych stanowiła ok. 80% ogólnej liczby pracujących w tym obszarze. Ten niższy odsetek pracujących w porównaniu z odsetkiem liczby jednostek był skutkiem (podobnie jak w całym sektorze MŚP) znacznej przewagi najmniejszych jednostek, z przeciętną liczbą pracujących przypadającą na jeden podmiot wynoszącą 2,2 osoby. Znamienna jest przy tym zmniejszająca się w kolejnych latach liczba pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych, z 1830,9 tys. w 2009 r. do 1707,7 tys. w 2013 r. Spadek ten (chociaż wolniejszy) odnotowano także w pierwszych trzech latach omawianego okresu, mimo zwiększającej się w tym czasie liczby jednostek. W efekcie, w całym handlu odsetek pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach obniżył się w latach 2009-2013 z 81,3% do 79,0%.Silna dominacja w handlu najmniejszych jednostek, prowadzących działalność na niewielką skalę, spowodowała także niższy udział sektora MŚP w przychodach uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa handlowe.
W omawianym okresie wartość przychodów z całokształtu działalności zwiększała się wprawdzie systematycznie w kolejnych latach z 838,1 mld zł do 986,5 mld zł, ale był to wzrost nieco wolniejszy aniżeli w całym handlu (odpowiednio o 17,7% wobec 21,2%). Spowodowało to, że odsetek przychodów uzyskanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa obniżył się w handlu z 72,6% w 2009 r. do 70,5% w 2013 r.WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    9,99

  • Śr

    6,25

  • Min

    4,75

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9476

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane