PARTNER PORTALU
  • Partner portalu: Frigo Express

PKPP Lewiatan wyjaśnia proponowane zmiany w podatku VAT

Autor: Rada Podatkowa PKPP Lewiatan 25 kwietnia 2012 09:17

Proponowana nowelizacja ustawy o VAT zmienia przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego. Miałby on, co do zasady powstawać z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. To uprościłoby system podatkowy i ujednoliciło regulacje z przepisami unijnymi, jednakże wymagałoby również przemodelowania systemów księgowych i rozliczeniowych w celu dostosowania ich do nowych rozwiązań, co wiąże się z wysokimi nakładami finansowym - ocenia Rada Podatkowa PKPP Lewiatan.

Zmiany obejmują również uchylenie większości przepisów określających szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, uzależniony np. od upływu terminu płatności, czy też określonego czasu od wykonania usługi.
Zmiany zmierzają do przyspieszenia momentu powstania obowiązku podatkowego, co będzie miało charakter pro fiskalny. Dlatego konieczne wydaje się wprowadzenie odpowiednio długiego, np. co najmniej 12 miesięcznego, vacatio legis.


Projekt nowelizacji przewiduje również szereg zmian dotyczących samych zasad wystawiania faktur VAT. Wprowadzenie rozwiązania w postaci faktury uproszczonej, która umożliwiałaby dokumentowanie transakcji o wartości brutto nie przekraczającej 450 zł lub 100 euro. Taka faktura nie musi zawierać danych identyfikujących nabywcę (jego imienia i nazwiska lub nazwy, adresu oraz numeru NIP) oraz niektórych innych szczegółowych informacji wymaganych obecnie.

Umożliwienie zastosowania w obrocie między przedsiębiorcami faktur uproszczonych, które formą zbliżone są do paragonów fiskalnych, należy ocenić jako niosące istotne korzyści, wśród których można wymienić choćby usprawnienie i przyśpieszenie rozliczeń. Taka faktura byłaby równorzędną ze „zwykłymi" fakturami VAT i tak samo uprawniałaby do odliczania podatku naliczonego.


Projekt przewiduje również znaczne wydłużenie terminu na wystawienie faktury VAT. Zgodnie bowiem z planowanym brzmieniem art. 106i ustawy o VAT, po wprowadzeniu nowych przepisów, fakturę VAT będzie należało wystawić nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę lub w którym otrzymano zaliczkę. To rozwiązanie pozwalałoby podatnikom na dokumentowanie wszystkich transakcji dokonanych na rzecz jednego kontrahenta w danym miesiącu jedną zbiorczą fakturą VAT.


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 7862

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane