Poradnik: Jak przeprowadzić remanent

Autor: Andrzej Lazarowicz, specjalista ds. prawa gospodarczego wfirma.pl 18 grudnia 2015 12:28

Remanent to nieodłączny element zamknięcia roku podatkowego przez przedsiębiorców. Podatnicy prowadzący KPIR powinni przygotować go na koniec roku oraz na pierwszy dzień stycznia. Jednak dla wielu podatników jest to twardy orzech do zgryzienia, nie wiedzą bowiem które składniki powinni objąć spisem z natury oraz jak je wycenić.

Elementy remanentu

Podstawową zasadą sporządzania remanentu jest rzetelność, zgodność ze stanem rzeczywistym oraz należyta staranność. W związku z tym powinien on posiadać odpowiedni arkusz. W spisie z natury powinny znaleźć się przede wszystkim takie pozycje jak: 

●      imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),

●      datę sporządzenia spisu,

●      numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

●      szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegających inwentaryzacji,

●      jednostkę miary,

●      ilość stwierdzoną w czasie spisu,

●      cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

●      wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

●      łączną wartość spisu z natury,

●      w przypadku wyksięgowania kosztu z KPiR w związku z jego nieopłaceniem w ustawowo przewidzianym terminie - wartość pomniejszenia, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie,

●      klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",

●      podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu lub wspólników.

 Zakres remanentu

Zakres, w jakim powinien być przeprowadzany spis z natury, jest precyzyjnie wskazany w § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.

W remanencie należy ująć takie składniki jak:

●      towary handlowe,

●      materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,

●      półwyroby,

●      produkcję w toku,

●      wyroby gotowe,

●      braki i odpady.

Oprócz nich w spisie z natury powinny znaleźć się także te składniki majątku, które stanowią własność podatnika, ale fizycznie znajdują się poza przedsiębiorstwem. Przy dokonywaniu remanentu powinno się także ująć towary obce znajdujące się w tym dniu w przedsiębiorstwie, podając jedynie ich ilość i określając właściciela,  jednak bez dokonywania wyceny. WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 4715

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane