Prawnik o obowiązkach pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników

Autor: Michał Trociuk, aplikant adwokacki w FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz dla Biuletynu PIH 12 października 2015 10:48

Pracodawca osiągając w swoim zakładzie pracy liczbę 20 zatrudnionych pracowników, musi pamiętać o dodatkowych obowiązkach z zakresu prawa pracy, jakie wynikają dla niego z tego faktu. Oprócz konieczności uwzględnienia stosownych wymogów kodeksu pracy (dotyczących np. obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy), pracodawca zostaje także zobligowany do stosowania m.in. ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (dalej: „Ustawa o Zwolnieniach Grupowych”).

Ustawa o Zwolnieniach Grupowych ma zastosowanie w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia, a także za porozumieniem stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej 10 pracowników (dot. pracodawców zatrudniających do 100 osób). Zwolnienie takiej grupy pracowników podlega specjalnemu trybowi. Nakłada on na pracodawcę szereg dodatkowych obowiązków, takich jak np. konieczność dokonania przez pracodawcę konsultacji zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy, a w przypadku braku takowych – z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W przypadku zwolnienia grupowego ustawa wprowadza także obowiązek wypłaty
pracownikom odprawy pieniężnej w wysokości zależnej od stażu pracy danego pracownika. Przykładowo, wysokość odprawy dla pracowników zatrudnionych u pracodawcy ponad 8 lat jest równa ich trzymiesięcznemu wynagrodzeniu.

Przepisy ustawy dot. obowiązku wypłaty odprawy w przypadku, gdy niedotycząca pracownika przyczyna zwolnienia (np. likwidacja etatu) stanowi wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie lub zawarcie porozumienia stron, stosuje się również do zwolnień indywidualnych tj. wtedy, gdy
zwalniana jest mniejsza liczba osób. Obowiązek ten powstaje więc także w przypadku zwolnienia chociażby jednej osoby z przyczyn niezależnych od zwalnianego pracownika.

Podobał się artykuł? Podziel się!


WYBRANE DLA CIEBIE


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  • Max

    10,99

  • Śr

    7,13

  • Min

    5,70

ProduktySklepyRegiony

OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 9150

SZUKAJ PRZETARGÓW

Ilość aktualnych ofert: 397 662

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane